Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Midtjylland ApS
 6492 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,36464Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(2555)52%(3377)5%(345)2%(97)1%(90)5 
 4,36462I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?51%(3309)32%(2046)12%(764)4%(267)1%(76)9 
 4,36011I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?42%(2507)48%(2889)9%(520)1%(75)0%(20)9 
 4,36447Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?40%(2568)56%(3591)4%(254)0%(13)0%(21)5 
 4,36447I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(2550)50%(3237)8%(519)2%(113)0%(28)11 
 4,26448Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?33%(2114)59%(3789)6%(381)2%(115)1%(49)12 
 4,06372I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(1690)49%(3110)21%(1329)3%(209)1%(34)18 

 4,244651Total gennemsnit / (antal besvarelser)39%(17293)49%(22039)9%(4112)2%(889)1%(318)69 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.