Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Fyn ApS
 4201 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 4184 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 44%(1851)47%(1986)6%(262)1%(43)1%(42)8 
 4,1 4181 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 41%(1724)33%(1398)18%(755)5%(223)2%(81)7 
 4,2 3688 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 38%(1394)49%(1813)11%(424)1%(45)0%(12)9 
 4,4 4168 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 46%(1922)49%(2045)4%(185)0%(10)0%(6)4 
 4,3 4174 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 46%(1934)41%(1729)10%(417)2%(80)0%(14)13 
 4,2 4179 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 35%(1474)54%(2263)8%(319)2%(93)1%(30)7 
 4,0 4115 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 33%(1358)43%(1759)20%(827)4%(150)1%(21)15 

 4,2 28689 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 41%(11657)45%(12993)11%(3189)2%(644)1%(206)63 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.