Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 127 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,9 127 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 20%(26)57%(72)13%(16)8%(10)2%(3)0 
 4,0 127 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 33%(42)42%(53)17%(21)6%(7)3%(4)0 
 4,0 119 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 29%(34)45%(54)24%(29)2%(2)0%(0)0 
 4,3 121 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 41%(50)44%(53)15%(18)0%(0)0%(0)1 
 3,8 124 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 21%(26)43%(53)28%(35)7%(9)1%(1)1 
 4,0 126 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 25%(31)61%(77)9%(11)5%(6)1%(1)1 
 3,9 122 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(35)39%(48)30%(36)2%(2)1%(1)3 

 4,0 866 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(244)47%(410)19%(166)4%(36)1%(10)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.