Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 459 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2452Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?34%(153)55%(247)6%(28)4%(18)1%(6)3 
 3,6456I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?21%(96)31%(142)35%(158)9%(40)4%(20)0 
 4,0376I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(69)63%(237)17%(64)2%(6)0%(0)0 
 4,3446Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(146)61%(271)6%(26)1%(3)0%(0)1 
 3,9445I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?26%(117)50%(223)17%(75)5%(23)2%(7)0 
 4,1455Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(134)56%(254)10%(44)3%(15)2%(8)0 
 3,8451I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?20%(92)49%(219)25%(111)6%(28)0%(1)0 

 4,03081Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(807)52%(1593)16%(506)4%(133)1%(42)4 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.