Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 2550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,52549Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?54%(1377)43%(1097)2%(61)0%(5)0%(9)0 
 3,12542I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(160)24%(620)44%(1124)19%(476)6%(162)2 
 4,22385I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?33%(793)57%(1365)9%(216)0%(7)0%(4)2 
 4,32548Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(911)61%(1563)3%(71)0%(0)0%(3)0 
 4,42530I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?48%(1212)47%(1183)5%(123)0%(10)0%(2)0 
 4,52547Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?50%(1279)47%(1188)2%(60)1%(15)0%(5)1 
 4,32496I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?44%(1098)46%(1149)9%(229)1%(15)0%(5)1 

 4,217597Total gennemsnit / (antal besvarelser)39%(6830)46%(8165)11%(1884)3%(528)1%(190)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.