Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1707 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1702 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 41%(695)49%(842)8%(134)1%(17)1%(14)3 
 3,3 1699 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(199)29%(497)40%(673)15%(252)5%(78)2 
 4,1 1537 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 28%(431)55%(849)15%(223)2%(31)0%(3)18 
 4,3 1692 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(589)61%(1024)4%(67)1%(9)0%(3)1 
 4,3 1688 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 40%(668)48%(807)11%(187)1%(24)0%(2)6 
 4,3 1688 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(636)54%(907)6%(104)2%(39)0%(2)5 
 4,0 1672 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 34%(561)44%(732)17%(282)5%(88)1%(9)5 

 4,1 11678 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 32%(3779)48%(5658)14%(1670)4%(460)1%(111)40 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.