Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 963 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 958 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 33%(318)57%(550)5%(47)2%(23)2%(20)1 
 3,1 957 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(83)25%(244)43%(411)17%(162)6%(57)2 
 3,9 865 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 16%(142)64%(555)17%(143)2%(17)1%(8)6 
 4,3 958 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(299)63%(608)5%(49)0%(1)0%(1)0 
 4,1 955 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 27%(259)55%(522)16%(156)1%(14)0%(4)1 
 4,1 947 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 28%(264)60%(569)8%(72)3%(24)2%(18)4 
 3,9 936 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 26%(243)43%(405)27%(254)3%(28)1%(6)3 

 3,9 6576 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(1608)53%(3453)17%(1132)4%(269)2%(114)17 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.