Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Hotel- og Restaurantskolen
 2536 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,42441Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?51%(1237)43%(1053)5%(120)1%(21)0%(10)0 
 3,32429I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(308)29%(703)40%(960)13%(311)6%(147)7 
 4,12147I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(673)52%(1125)14%(301)2%(41)0%(7)9 
 4,32418Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?39%(937)56%(1344)5%(125)0%(9)0%(3)4 
 4,32388I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?46%(1105)43%(1027)10%(237)1%(15)0%(4)2 
 4,22397Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?37%(889)54%(1287)6%(142)2%(55)1%(24)8 
 3,92343I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(671)41%(967)26%(598)4%(95)1%(12)16 

 4,116563Total gennemsnit / (antal besvarelser)35%(5820)45%(7506)15%(2483)3%(547)1%(207)46 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.