Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2130 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2125 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 37%(794)55%(1170)6%(128)1%(16)1%(17)2 
 3,2 2114 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(256)28%(598)34%(717)18%(381)8%(162)4 
 4,0 1985 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(406)60%(1194)17%(346)2%(36)0%(3)11 
 4,2 2114 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(660)62%(1310)6%(135)0%(9)0%(0)8 
 4,1 2111 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 33%(691)50%(1057)15%(321)2%(34)0%(8)8 
 4,2 2099 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 33%(686)58%(1213)8%(173)1%(20)0%(7)4 
 4,0 2071 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(601)48%(1003)18%(382)3%(52)2%(33)4 

 4,0 14619 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(4094)52%(7545)15%(2202)4%(548)2%(230)41 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.