Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Teknisk skole Silkeborg
 4766 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,34748Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(2053)47%(2236)8%(394)1%(41)1%(24)2 
 3,14749I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(472)23%(1082)38%(1800)22%(1028)8%(367)9 
 4,04320I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(1086)50%(2153)23%(980)2%(91)0%(10)50 
 4,34717Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?35%(1648)58%(2740)7%(314)0%(12)0%(3)4 
 4,24729I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?35%(1658)47%(2240)16%(777)1%(50)0%(4)8 
 4,24729Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(1590)53%(2520)10%(487)3%(120)0%(12)7 
 3,84648I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(1075)41%(1901)28%(1315)7%(312)1%(45)48 

 4,032640Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(9582)46%(14872)19%(6067)5%(1654)1%(465)128 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.