Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1699 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 1699 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(805)45%(758)6%(108)1%(15)1%(13)0 
 3,0 1691 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(117)23%(385)41%(690)24%(405)6%(94)7 
 3,9 1584 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(367)52%(822)22%(348)2%(37)1%(10)0 
 4,2 1699 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(533)61%(1041)7%(124)0%(0)0%(1)0 
 4,1 1670 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 36%(609)44%(731)17%(284)3%(45)0%(1)8 
 4,2 1696 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(639)51%(873)6%(100)4%(62)1%(22)0 
 3,8 1637 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 24%(390)41%(678)29%(473)5%(82)1%(14)32 

 4,0 11676 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(3460)45%(5288)18%(2127)6%(646)1%(155)47 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.