Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2542Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?36%(196)53%(288)10%(53)1%(4)0%(1)0 
 3,1541I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?5%(29)26%(139)45%(244)17%(91)7%(38)0 
 3,9515I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?17%(86)62%(319)19%(96)3%(13)0%(1)0 
 4,2541Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(162)65%(349)6%(30)0%(0)0%(0)0 
 4,1541I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?28%(154)54%(291)15%(79)3%(17)0%(0)1 
 4,1543Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?27%(144)62%(339)10%(55)1%(5)0%(0)0 
 4,0518I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?31%(159)43%(223)21%(108)5%(25)1%(3)3 

 4,03741Total gennemsnit / (antal besvarelser)25%(930)52%(1948)18%(665)4%(155)1%(43)4 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.