Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 1258 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1250 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 46%(574)44%(546)6%(78)3%(36)1%(16)0 
 3,0 1250 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(82)25%(307)39%(483)23%(285)7%(93)1 
 4,0 1162 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 25%(296)51%(592)20%(227)3%(39)1%(8)0 
 4,3 1256 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(438)60%(751)5%(60)1%(7)0%(0)1 
 4,2 1235 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 42%(516)37%(458)17%(213)4%(45)0%(3)12 
 4,2 1254 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(488)47%(594)8%(100)4%(55)1%(17)1 
 3,8 1208 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 23%(280)38%(464)32%(388)5%(66)1%(10)24 

 4,0 8615 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(2674)43%(3712)18%(1549)6%(533)2%(147)39 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.