Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 486 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 483 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 36%(176)52%(249)10%(50)1%(7)0%(1)2 
 3,2 482 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(50)26%(123)43%(208)16%(76)5%(25)1 
 3,9 419 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(82)56%(236)23%(95)1%(6)0%(0)5 
 4,2 483 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(137)66%(317)6%(29)0%(0)0%(0)1 
 4,2 482 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 30%(143)59%(283)11%(53)1%(3)0%(0)2 
 4,2 479 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(163)56%(269)9%(42)1%(3)0%(2)5 
 4,0 475 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(134)45%(216)21%(100)5%(24)0%(1)3 

 4,0 3303 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(885)51%(1693)17%(577)4%(119)1%(29)19 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.