Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1873 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1864 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(804)49%(914)5%(94)2%(33)1%(19)2 
 3,3 1864 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 14%(264)31%(573)34%(634)13%(248)8%(145)1 
 4,1 1709 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 29%(497)51%(876)17%(296)2%(34)0%(6)5 
 4,3 1852 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 37%(689)57%(1049)6%(108)0%(3)0%(3)1 
 4,3 1854 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 44%(814)44%(816)11%(200)1%(20)0%(4)10 
 4,2 1857 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(716)50%(935)8%(149)3%(54)0%(3)5 
 4,0 1828 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 33%(598)39%(707)24%(441)4%(73)0%(9)15 

 4,1 12828 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 34%(4382)46%(5870)15%(1922)4%(465)1%(189)39 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.