Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3254 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 3233 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 31%(1007)59%(1902)8%(268)1%(39)1%(17)10 
 3,1 3230 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(351)24%(790)36%(1158)20%(653)9%(278)8 
 3,9 2882 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(585)54%(1548)22%(639)3%(96)0%(14)9 
 4,2 3215 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(903)63%(2026)8%(250)1%(25)0%(11)3 
 4,1 3220 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 30%(981)52%(1678)15%(475)2%(77)0%(9)10 
 4,1 3204 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 27%(857)62%(1984)9%(296)2%(52)0%(15)12 
 3,8 3145 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 20%(633)46%(1456)26%(815)7%(214)1%(27)32 

 3,9 22129 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(5317)51%(11384)18%(3901)5%(1156)2%(371)84 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.