Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 3153 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 3123 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(1459)45%(1406)6%(189)1%(29)1%(40)2 
 3,2 3114 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(294)27%(855)39%(1217)18%(553)6%(195)9 
 4,0 2917 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 27%(798)53%(1542)16%(471)3%(92)0%(14)24 
 4,3 3107 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(1081)57%(1770)7%(225)1%(24)0%(7)1 
 4,3 3086 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 42%(1311)45%(1383)11%(325)2%(49)1%(18)23 
 4,3 3089 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 40%(1237)49%(1527)7%(223)3%(79)1%(23)13 
 4,0 3000 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(926)43%(1301)21%(617)4%(133)1%(23)106 

 4,0 21436 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(7106)46%(9784)15%(3267)4%(959)1%(320)178 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.