Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Niels Brock, Copenhagen Business College
 2622 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,42607Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?50%(1295)43%(1119)5%(134)2%(40)1%(19)14 
 3,22591I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(257)29%(762)35%(914)20%(516)5%(142)0 
 4,02482I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(767)44%(1104)19%(470)4%(96)2%(45)8 
 4,42605Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?46%(1195)48%(1260)6%(148)0%(2)0%(0)15 
 4,22614I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(932)47%(1219)16%(412)2%(48)0%(3)6 
 4,22615Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?37%(965)53%(1390)6%(166)2%(65)1%(29)1 
 3,92565I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?25%(649)45%(1164)25%(653)3%(80)1%(19)2 

 4,018079Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(6060)44%(8018)16%(2897)5%(847)1%(257)46 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.