Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 817 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 809 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(380)43%(351)8%(66)1%(9)0%(3)4 
 3,2 811 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(91)26%(211)38%(305)20%(163)5%(41)1 
 4,1 731 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 30%(220)53%(390)15%(110)1%(9)0%(2)1 
 4,3 812 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 36%(291)59%(481)5%(38)0%(2)0%(0)0 
 4,3 813 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 43%(346)44%(356)12%(96)1%(11)0%(4)1 
 4,3 809 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 41%(329)50%(405)5%(43)3%(25)1%(7)4 
 4,1 799 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 36%(291)43%(342)15%(120)5%(41)1%(5)1 

 4,1 5584 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 35%(1948)45%(2536)14%(778)5%(260)1%(62)12 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.