Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 9259 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 9208 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(3548)52%(4817)7%(662)1%(116)1%(65)13 
 3,2 9196 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(1097)27%(2481)36%(3273)18%(1670)7%(675)11 
 4,0 8308 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 25%(2091)53%(4415)19%(1556)3%(210)0%(36)31 
 4,2 9166 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(2877)61%(5587)7%(638)0%(43)0%(21)5 
 4,2 9170 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(3471)48%(4395)12%(1091)2%(188)0%(25)35 
 4,2 9135 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(3072)55%(5024)9%(808)2%(197)0%(34)29 
 3,9 8952 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 26%(2335)44%(3960)24%(2118)5%(479)1%(60)79 

 4,0 63135 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(18491)49%(30679)16%(10146)5%(2903)1%(916)203 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.