Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 7711 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,47696Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?49%(3798)43%(3347)5%(370)1%(61)2%(120)0 
 3,17666I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(667)26%(2007)41%(3170)18%(1402)5%(420)2 
 4,17017I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?28%(1966)56%(3921)15%(1042)1%(73)0%(15)6 
 4,47685Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?41%(3151)55%(4204)4%(298)0%(29)0%(3)0 
 4,27668I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(2442)54%(4128)14%(1042)1%(51)0%(5)14 
 4,37634Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(2921)53%(4070)5%(365)3%(230)1%(48)21 
 4,17541I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?34%(2580)45%(3371)20%(1506)1%(84)0%(0)2 

 4,152907Total gennemsnit / (antal besvarelser)33%(17525)47%(25048)15%(7793)4%(1930)1%(611)45 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.