Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 8131 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 8046 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 46%(3671)46%(3682)6%(519)1%(92)1%(82)2 
 3,1 8012 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(679)26%(2114)40%(3191)19%(1554)6%(474)20 
 4,0 7540 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 25%(1901)53%(3971)19%(1413)3%(204)1%(51)28 
 4,3 8017 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(2723)58%(4684)7%(551)1%(51)0%(8)2 
 4,2 7958 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 41%(3276)43%(3389)14%(1110)2%(161)0%(22)50 
 4,2 8003 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(3130)50%(4022)7%(542)3%(247)1%(62)15 
 3,9 7697 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(2127)42%(3219)25%(1936)5%(361)1%(54)234 

 4,0 55273 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 32%(17507)45%(25081)17%(9262)5%(2670)1%(753)351 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.