Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 5819 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,25788Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(1870)57%(3300)9%(492)1%(84)1%(42)20 
 3,25762I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(702)27%(1542)35%(1998)19%(1080)8%(440)23 
 3,95217I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(1060)54%(2793)23%(1217)2%(121)0%(26)15 
 4,25780Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(1751)61%(3502)8%(477)1%(36)0%(14)12 
 4,15773I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(1910)51%(2966)13%(728)3%(151)0%(18)20 
 4,15761Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?28%(1622)60%(3472)9%(535)2%(104)0%(28)17 
 3,85568I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(1262)44%(2438)27%(1525)5%(298)1%(45)141 

 3,939649Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(10177)50%(20013)18%(6972)5%(1874)2%(613)248 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.