Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 468 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 463 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(174)56%(260)5%(22)0%(2)1%(5)2 
 2,9 465 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 4%(17)19%(88)46%(215)25%(118)6%(27)2 
 4,0 430 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 22%(94)55%(236)22%(94)1%(5)0%(1)4 
 4,2 465 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 26%(123)68%(314)5%(24)0%(2)0%(2)1 
 4,2 460 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 33%(152)53%(245)12%(57)1%(4)0%(2)1 
 4,3 457 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(154)60%(275)5%(22)1%(6)0%(0)2 
 4,1 448 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 33%(148)49%(220)16%(73)1%(6)0%(1)2 

 4,0 3188 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(862)51%(1638)16%(507)4%(143)1%(38)14 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.