Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 1370 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1366 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(585)51%(699)4%(56)1%(20)0%(6)0 
 3,3 1361 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(139)31%(425)41%(552)13%(172)5%(73)4 
 4,0 1198 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 24%(285)59%(705)15%(181)2%(25)0%(2)3 
 4,3 1359 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(434)64%(874)4%(51)0%(0)0%(0)2 
 4,2 1357 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(470)52%(706)12%(158)2%(22)0%(1)3 
 4,3 1354 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(489)57%(770)5%(70)2%(24)0%(1)3 
 4,1 1328 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(411)50%(659)17%(227)2%(28)0%(3)1 

 4,1 9323 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(2813)52%(4838)14%(1295)3%(291)1%(86)16 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.