Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 774 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3768Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(307)50%(384)8%(65)1%(7)1%(5)4 
 3,3770I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?16%(120)30%(234)32%(249)15%(119)6%(48)2 
 4,0728I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(173)54%(395)19%(141)3%(19)0%(0)10 
 4,2767Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(220)61%(466)10%(75)0%(2)1%(4)5 
 4,2762I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(278)51%(389)12%(89)1%(5)0%(1)3 
 4,2764Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(258)55%(418)11%(81)1%(7)0%(0)4 
 3,8754I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?25%(188)41%(308)29%(217)5%(36)1%(5)14 

 4,05313Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(1544)49%(2594)17%(917)4%(195)1%(63)42 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.