Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Hotel- og Restaurantskolen
 2385 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,42351Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?51%(1193)42%(976)6%(143)1%(18)1%(21)2 
 3,32341I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(311)30%(695)36%(832)15%(341)7%(162)12 
 4,12031I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?32%(654)48%(985)17%(352)2%(35)0%(5)9 
 4,32331Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?38%(888)55%(1280)6%(147)0%(9)0%(7)3 
 4,32323I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?45%(1054)41%(953)11%(257)2%(57)0%(2)8 
 4,22333Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?39%(919)49%(1153)8%(196)2%(53)1%(12)5 
 4,02283I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?30%(681)42%(966)24%(538)4%(91)0%(7)24 

 4,115993Total gennemsnit / (antal besvarelser)36%(5700)44%(7008)15%(2465)4%(604)1%(216)63 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.