Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2691 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 2680 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 29%(775)62%(1651)8%(212)1%(25)1%(17)8 
 3,1 2682 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(276)25%(678)34%(902)22%(594)9%(232)3 
 3,9 2511 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 17%(427)59%(1469)21%(536)3%(71)0%(8)12 
 4,2 2669 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(754)63%(1692)8%(214)0%(7)0%(2)3 
 4,0 2453 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 23%(575)53%(1308)20%(493)2%(56)1%(21)10 
 4,1 2452 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 25%(610)63%(1546)10%(241)2%(44)0%(11)4 
 3,9 2396 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 23%(563)46%(1103)24%(583)5%(122)1%(25)20 

 3,9 17843 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(3980)53%(9447)18%(3181)5%(919)2%(316)60 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.