Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2914 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,32907Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?41%(1206)51%(1470)6%(176)1%(38)1%(17)3 
 3,22886I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(279)27%(776)39%(1124)19%(540)6%(167)6 
 3,92652I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(525)58%(1530)20%(529)2%(58)0%(10)6 
 4,32878Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(1039)57%(1633)6%(185)0%(14)0%(7)1 
 4,32893I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(1176)46%(1323)12%(351)1%(40)0%(3)9 
 4,22880Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(930)58%(1662)7%(203)2%(58)1%(27)9 
 3,82776I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?20%(544)44%(1212)30%(837)6%(167)1%(16)44 

 4,019872Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(5699)48%(9606)17%(3405)5%(915)1%(247)78 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.