Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 3016 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 2869 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 37%(1048)52%(1488)9%(255)1%(36)1%(42)8 
 3,3 2904 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 14%(413)28%(824)35%(1011)16%(455)7%(201)14 
 4,0 2574 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 26%(658)51%(1312)20%(519)3%(72)1%(13)14 
 4,3 2844 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(983)57%(1623)8%(215)1%(19)0%(4)9 
 4,2 2848 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(1062)45%(1282)15%(421)2%(63)1%(20)16 
 4,1 2972 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 33%(971)53%(1587)11%(320)2%(67)1%(27)7 
 3,9 2907 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 27%(796)44%(1269)23%(658)5%(154)1%(30)33 

 4,0 19918 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(5931)47%(9385)17%(3399)4%(866)2%(337)101 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.