Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Niels Brock, Copenhagen Business College
 2160 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,22119Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?39%(827)48%(1010)9%(200)3%(55)1%(27)6 
 3,12151I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(178)22%(466)44%(946)20%(424)6%(137)0 
 3,81969I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(359)48%(944)28%(543)5%(105)1%(18)14 
 4,22132Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(714)55%(1178)10%(220)1%(20)0%(0)0 
 4,02028I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?34%(698)42%(844)19%(376)5%(96)1%(14)33 
 4,12119Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(605)54%(1150)12%(260)4%(76)1%(28)17 
 3,72071I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?19%(393)42%(866)33%(675)6%(118)1%(19)10 

 3,914589Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(3774)44%(6458)22%(3220)6%(894)2%(243)80 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.