Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 742 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4740Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?48%(357)46%(340)5%(36)1%(4)0%(3)2 
 3,0734I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(44)23%(168)45%(330)21%(156)5%(36)1 
 4,1700I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(175)60%(417)13%(91)2%(17)0%(0)2 
 4,3736Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(266)60%(442)3%(25)0%(3)0%(0)2 
 4,3739I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?42%(309)48%(358)9%(69)0%(3)0%(0)2 
 4,4735Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?42%(306)53%(392)4%(31)1%(6)0%(0)4 
 4,2723I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?37%(271)44%(317)17%(121)2%(14)0%(0)2 

 4,15107Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(1728)48%(2434)14%(703)4%(203)1%(39)15 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.