Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 120 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3120Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?42%(51)52%(63)3%(4)0%(0)2%(2)0 
 3,4120I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?16%(19)35%(42)35%(42)7%(8)8%(9)0 
 4,1112I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(21)70%(78)11%(12)1%(1)0%(0)0 
 4,1119Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?27%(32)59%(70)14%(17)0%(0)0%(0)0 
 4,3117I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(48)55%(64)2%(2)3%(3)0%(0)0 
 4,4116Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?46%(53)53%(61)2%(2)0%(0)0%(0)3 
 4,1119I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(29)57%(68)18%(22)0%(0)0%(0)0 

 4,1823Total gennemsnit / (antal besvarelser)31%(253)54%(446)12%(101)1%(12)1%(11)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.