Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2036 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 1977 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 48%(940)45%(899)5%(97)1%(23)1%(18)2 
 3,1 1977 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(142)27%(543)43%(851)16%(324)6%(117)1 
 3,9 1861 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 22%(403)53%(995)21%(389)3%(64)1%(10)10 
 4,3 1965 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 37%(730)58%(1147)4%(80)0%(8)0%(0)1 
 4,2 1961 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(744)49%(966)12%(229)1%(21)0%(1)18 
 4,2 1964 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 37%(732)54%(1055)4%(83)4%(77)1%(17)2 
 3,8 1864 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 25%(473)40%(746)29%(537)4%(83)1%(25)63 

 4,0 13569 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(4164)47%(6351)17%(2266)4%(600)1%(188)97 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.