Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2607 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2578 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(994)54%(1401)6%(164)1%(14)0%(5)4 
 3,3 2575 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 14%(354)26%(659)40%(1032)14%(352)7%(178)4 
 4,0 2395 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(555)53%(1260)22%(528)2%(45)0%(7)3 
 4,3 2572 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(821)62%(1601)6%(142)0%(6)0%(2)1 
 4,2 2574 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 36%(938)50%(1283)13%(331)1%(20)0%(2)7 
 4,2 2567 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 31%(787)60%(1552)8%(194)1%(31)0%(3)5 
 4,0 2472 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(704)43%(1058)25%(610)4%(87)1%(13)71 

 4,0 17733 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(5153)50%(8814)17%(3001)3%(555)1%(210)95 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.