Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 3035 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 3027 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(1195)51%(1539)7%(222)2%(47)1%(24)1 
 3,1 3013 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(201)27%(805)43%(1309)18%(532)6%(166)13 
 3,9 2855 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(540)54%(1532)23%(667)4%(107)0%(9)0 
 4,2 2996 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(843)61%(1834)9%(272)1%(38)0%(9)0 
 4,1 3015 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(1043)47%(1406)17%(501)2%(55)0%(10)10 
 4,2 3022 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(961)57%(1726)7%(199)4%(109)1%(27)0 
 3,8 2907 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 24%(703)38%(1119)31%(888)6%(178)1%(19)97 

 3,9 20835 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(5486)48%(9961)19%(4058)5%(1066)1%(264)121 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.