Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3339 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 3313 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 31%(1042)57%(1903)8%(263)2%(67)1%(38)22 
 3,1 3325 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(301)25%(824)37%(1236)20%(669)9%(295)4 
 3,8 3138 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(565)54%(1693)24%(748)3%(107)1%(25)4 
 4,2 3314 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 30%(979)62%(2052)7%(239)1%(21)1%(23)8 
 4,1 3314 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 33%(1109)46%(1540)16%(537)3%(96)1%(32)17 
 4,1 3301 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 28%(910)57%(1878)11%(373)4%(117)1%(23)24 
 3,7 3275 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 21%(673)39%(1266)31%(1026)8%(255)2%(55)25 

 3,9 22980 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(5579)49%(11156)19%(4422)6%(1332)2%(491)104 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.