Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 3514 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 3508 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 44%(1552)48%(1669)6%(228)1%(33)1%(26)0 
 3,1 3492 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(307)27%(952)37%(1278)20%(689)8%(266)3 
 4,0 3327 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 24%(811)53%(1754)19%(619)3%(103)1%(40)26 
 4,2 3469 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(1077)62%(2142)7%(234)0%(9)0%(7)10 
 4,2 3446 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 40%(1391)45%(1539)13%(433)2%(66)0%(17)58 
 4,2 3431 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(1317)51%(1753)7%(233)3%(98)1%(30)1 
 3,9 3302 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(1034)39%(1301)21%(692)6%(189)3%(86)69 

 4,0 23975 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(7489)46%(11110)16%(3717)5%(1187)2%(472)167 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.