Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 167 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4167Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?49%(81)47%(78)2%(3)1%(2)2%(3)0 
 3,4167I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(20)38%(63)34%(57)14%(24)2%(3)0 
 4,0152I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?22%(34)58%(88)18%(28)1%(1)1%(1)0 
 4,2166Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(54)61%(102)4%(6)2%(3)1%(1)0 
 4,4166I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?48%(80)45%(75)4%(6)2%(3)1%(2)0 
 4,4166Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?46%(77)50%(83)2%(3)2%(3)0%(0)0 
 4,1162I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?28%(46)54%(88)17%(27)1%(1)0%(0)0 

 4,11146Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(392)50%(577)11%(130)3%(37)1%(10)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.