Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10969 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,210899Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?36%(3977)55%(5958)7%(749)1%(138)1%(77)33 
 3,210877I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(1174)26%(2818)39%(4253)17%(1868)7%(764)19 
 3,910145I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(2013)55%(5584)22%(2251)2%(250)0%(47)21 
 4,210838Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(3537)60%(6533)6%(684)0%(50)0%(34)14 
 4,210875I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(3863)48%(5210)14%(1567)2%(197)0%(38)41 
 4,110834Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(3203)59%(6360)9%(981)2%(232)1%(58)41 
 3,810566I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(2420)41%(4314)29%(3084)6%(645)1%(103)148 

 4,075034Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(20187)49%(36777)18%(13569)5%(3380)1%(1121)317 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.