Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 10414 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 10260 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(4461)48%(4935)6%(644)1%(134)1%(86)3 
 3,1 10230 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(791)27%(2808)40%(4137)18%(1844)6%(650)18 
 3,9 9678 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 21%(2044)53%(5176)22%(2089)3%(307)1%(62)36 
 4,2 10182 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(3303)60%(6088)7%(695)1%(71)0%(25)11 
 4,2 10170 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(3832)46%(4719)14%(1407)2%(184)0%(28)90 
 4,2 10154 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(3613)54%(5476)6%(653)3%(324)1%(88)3 
 3,9 9734 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(2707)39%(3758)27%(2581)6%(540)2%(148)294 

 4,0 70408 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(20751)47%(32960)17%(12206)5%(3404)2%(1087)455 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.