Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 3855 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,53841Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?55%(2127)41%(1572)3%(115)0%(11)0%(16)1 
 3,03834I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?4%(143)21%(813)49%(1863)20%(782)6%(233)1 
 4,13492I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?27%(933)62%(2172)10%(358)1%(24)0%(5)9 
 4,33836Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(1279)64%(2450)3%(106)0%(1)0%(0)2 
 4,43829I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?43%(1658)50%(1921)6%(239)0%(11)0%(0)6 
 4,43828Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?48%(1820)48%(1841)3%(131)1%(31)0%(5)3 
 4,33769I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?43%(1636)46%(1716)10%(385)1%(31)0%(1)3 

 4,126429Total gennemsnit / (antal besvarelser)36%(9596)47%(12485)12%(3197)3%(891)1%(260)25 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.