Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 2036 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,52030Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?52%(1046)44%(889)4%(76)0%(8)1%(11)3 
 3,22020I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(187)27%(540)40%(816)17%(353)6%(124)1 
 4,11913I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?30%(569)57%(1081)12%(225)2%(32)0%(6)2 
 4,32025Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?37%(750)59%(1203)3%(62)0%(7)0%(3)2 
 4,42027I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?46%(939)45%(916)8%(156)1%(12)0%(4)4 
 4,42018Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?44%(895)51%(1031)4%(76)1%(16)0%(0)8 
 4,21989I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?39%(780)46%(924)13%(256)1%(28)0%(1)11 

 4,214022Total gennemsnit / (antal besvarelser)37%(5166)47%(6584)12%(1667)3%(456)1%(149)31 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.