Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 553 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 551 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(261)50%(274)2%(11)1%(3)0%(2)0 
 3,5 553 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 14%(76)39%(217)37%(203)8%(42)3%(15)0 
 4,2 523 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 28%(146)63%(328)9%(47)0%(2)0%(0)0 
 4,2 550 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 25%(139)70%(383)5%(28)0%(0)0%(0)2 
 4,3 552 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(209)56%(310)5%(26)1%(7)0%(0)0 
 4,3 546 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 40%(220)55%(298)4%(22)1%(6)0%(0)0 
 4,3 542 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 41%(220)51%(275)8%(44)1%(3)0%(0)0 

 4,2 3817 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(1271)55%(2085)10%(381)2%(63)0%(17)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.