Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 782 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4779Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?49%(382)48%(374)2%(16)0%(2)1%(5)0 
 3,6780I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?23%(181)36%(282)26%(206)10%(78)4%(33)0 
 4,2732I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(210)59%(431)12%(85)1%(5)0%(1)0 
 4,2779Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(226)64%(496)7%(53)0%(3)0%(1)0 
 4,4777I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?45%(349)49%(384)5%(36)1%(6)0%(2)0 
 4,5773Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?49%(379)49%(375)2%(15)1%(4)0%(0)3 
 4,2766I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?36%(275)50%(384)13%(103)1%(4)0%(0)0 

 4,25386Total gennemsnit / (antal besvarelser)37%(2002)51%(2726)10%(514)2%(102)1%(42)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.