Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 3341 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 3339 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 29%(977)58%(1926)12%(389)1%(21)1%(26)1 
 3,1 3326 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(303)25%(847)38%(1249)20%(665)8%(262)7 
 3,9 3040 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(537)56%(1717)24%(717)2%(62)0%(7)6 
 4,2 3331 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 27%(893)67%(2229)6%(184)1%(21)0%(4)2 
 4,0 3306 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 26%(874)52%(1711)20%(661)1%(48)0%(12)18 
 4,1 3299 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 26%(858)61%(2012)11%(374)1%(49)0%(6)4 
 3,8 3255 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 22%(716)44%(1434)28%(901)5%(178)1%(26)25 

 3,9 22896 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 23%(5158)52%(11876)20%(4475)5%(1044)1%(343)63 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.