Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3183 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,33169Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(1202)54%(1698)7%(214)1%(34)1%(21)4 
 3,03170I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(223)26%(820)36%(1143)23%(726)8%(258)3 
 3,92949I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(588)57%(1683)21%(617)2%(51)0%(10)7 
 4,23154Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(974)60%(1908)8%(251)1%(16)0%(5)10 
 4,13173I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(1038)50%(1578)16%(516)1%(35)0%(6)4 
 4,23155Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(975)59%(1870)9%(287)1%(20)0%(3)7 
 3,73047I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?20%(612)44%(1333)27%(820)8%(247)1%(35)35 

 3,921817Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(5612)50%(10890)18%(3848)5%(1129)2%(338)70 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.