Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2072 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 2065 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 45%(928)49%(1006)4%(84)1%(21)1%(26)0 
 3,1 2063 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 6%(126)28%(576)41%(838)18%(371)7%(152)2 
 3,9 1984 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 22%(433)53%(1060)22%(434)2%(49)0%(8)11 
 4,3 2060 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(723)56%(1154)9%(176)0%(7)0%(0)1 
 4,3 2062 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 43%(879)43%(893)12%(244)2%(39)0%(7)0 
 4,2 2043 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 37%(752)53%(1088)7%(146)2%(49)0%(8)2 
 3,9 2008 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(569)40%(809)27%(538)4%(71)1%(21)39 

 4,0 14285 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(4410)46%(6586)17%(2460)4%(607)2%(222)55 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.