Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2118 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 2101 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 46%(968)47%(984)5%(115)1%(15)1%(19)7 
 3,2 2104 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(235)26%(551)38%(790)20%(412)6%(116)10 
 4,0 2020 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 24%(494)55%(1102)19%(377)2%(37)0%(10)17 
 4,3 2100 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 39%(819)55%(1162)5%(108)0%(2)0%(9)9 
 4,3 2081 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 40%(828)48%(997)10%(214)2%(36)0%(6)35 
 4,2 2089 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(787)52%(1086)7%(151)2%(48)1%(17)14 
 3,9 1956 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(608)36%(712)28%(539)4%(76)1%(21)99 

 4,0 14451 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(4739)46%(6594)16%(2294)4%(626)1%(198)191 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.