Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2501 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2497 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(1069)48%(1188)8%(204)1%(26)0%(10)2 
 3,0 2481 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(209)24%(607)38%(938)21%(528)8%(199)6 
 4,0 2317 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(448)61%(1409)17%(388)3%(62)0%(10)17 
 4,3 2472 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(860)58%(1430)7%(166)0%(12)0%(4)2 
 4,1 2493 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 29%(726)52%(1304)16%(409)2%(43)0%(11)4 
 4,2 2490 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(899)54%(1336)9%(212)1%(35)0%(8)2 
 3,9 2457 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(697)41%(996)22%(552)8%(192)1%(20)17 

 4,0 17207 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(4908)48%(8270)17%(2869)5%(898)2%(262)50 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.